menu
Shivkumar Sharma(Santoor)
Zakir Hussain(Tabla)

April 14, 1985
19850414.jpg (630502 bytes)