menu
L Shankar (Violin)
Ustad Zakir Hussain(Tabla)
Vinayakram(Ghatam)

June 10, 1988